Realizowane projekty

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji maszyn do formowania detali z tworzyw sztucznych przez PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „MAJAK”.

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych, podjętych w odpowiedzi na zgłaszane problemy branży stolarki otworowej. Rezultatem projektu będzie wytworzenie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych maszyn do formowania detali z tworzyw sztucznych przez PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „MAJAK” MAJAK TOMASZ. W ramach projektu zaplanowano i skonfigurowano w jeden spójny system wytwarzania nowoczesne maszyny i urządzenia, za pomocą których możliwe będzie wytworzenie innowacyjnego produktu. Powyższy rezultat zostanie wykorzystany w działalności gospodarczej Wnioskodawcy poszerzając ofertę handlową Firmy.

Wartość projektu: 3 290 250.00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 872 500.00 zł